Tuesday, March 1, 2011

Petak letak kereta di taman?

Pernah seorang penduduk bertanya kepada saya, "Saya tiada tempat parking di depan rumah saya sendiri! Jiran saya yang ada 5 kereta meletak di depan rumah saya! Kenapa pihak persatuan tidak mengambil membuat petak letak kereta di jalan?"

Sebenarnya hal-hal berkenaan jalan dan perletakan kereta bukan di bawah kuasa persatuan. Jalan di taman kita adalah di bawah kawalan MPSJ. Oleh sebab itu kami tidak boleh melukis sebarang tanda di atas jalan sewenang-wenangnya tanpa kelulusan pihak MPSJ. Ini termasuk juga sebarang bonggol jalan yang tidak mendapat kelulusan daripada MPSJ.

Harap pihak penduduk faham kedudukan kami dan tidak menganggap kami sebagai badan yang hanya ingin menjual pelekat kenderaan dan servis keselamtan kepada anda semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.